Trichrome HB 2205C - GROWEL

Giá: Liên hệ

- Hệ thụ động Crom 3 được phát triển cho kẽm và kẽm hợp kim.

- Các thành phần của lớp thụ động cung cấp khả năng chống ăn mòn cao và không bị ảnh hưởng bởi sốc nhiệt.

- Sử dụng một thành phần, hệ thống ổn định, do đó dễ dàng xử lý hơn.

- Cường độ của tông màu được nhiều hơn, mạnh hơn.

- Lớp thụ động phù hợp các yêu cầu kỹ thuật đối với lớp thụ động ngũ sắc theo tiêu chuẩn (DIN 50.021 SS).

- Thành phần và điều kiện hoạt động:

  Trichrome HB 2205C:  80-120 ml/ l

  pH:  1,8-2,5

  Nhiệt độ: Phòng

  Thời gian:  30-60 giây