Trichrome HB 1700C - GROWEL

Giá: Liên hệ

- Trichrome HB 1700C là một sản phẩm thân thiện môi trường thế hệ mới dùng crom hóa trị 3, tạo ra lớp thụ động màu xanh chống ăn mòn cao cho kẽm và hợp kim kẽm.

- Khả năng chống ăn mòn của các thành phần mạ kẽm với Trichrome HB 1700C vượt xa giới hạn quy định trong ASTM B117 cho thụ động xanh.

- Thành phần và điều kiện hoạt động:

  Trichrome HB 1700C: 50 – 80 ml/l

  pH: 1.8 – 2.2

  Nhiệt độ: 25 – 40 0C

  Thời gian: 30 – 80 giây

- Lượng tiêu thụ Trichrome HB 1700C sẽ là 15 – 30 ml/m2 có thể thay đổi phụ thuộc sự kéo ra, hình dạng của các sản phẩm, …