Gictane AAA

Giá: Liên hệ

- Gictane AAA là hỗn hợp dạng lỏng của các hợp chất hoạt động bề mặt, có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt dung dịch và chống bay hơi độc.

- Hạn chế sự bay hơi trong các quá trình xử lý bằng acid, giảm thất thoát và ô nhiễm khu vực xử lý mà không ảnh hưởng tới quá trình tẩy gỉ.

- Gia tăng tác dụng làm sạch trắng phôi , ức chế sự  ăn mòn của acid, hạn chế oxy hóa sau xử lý.

- Ngoài ra nó còn làm giảm sự tấn công của dung dịch axit vào nền thép trong khi vẫn đảm bảo sự tẩy gỉ. Do khả năng làm giảm sức căng bề mặt nên Gictane AAA sẽ giảm luợng axit tiêu hao do bay hơi, điều đó cũng có nghĩa là giảm chi phí tẩy gỉ. Vì các lý do trên,nên nó cũng góp phần bảo đảm môi trường làm việc và bảo vệ các thiết bị khỏi ăn mòn.

- Gictane AAA được sử dụng trong các dung dịch axit không mang tính oxi hóa như H2SO4, HCl, H3PO4, HNO3 và HF. Gictane AAA tạo một lớp bọt trên bề mặt dung dịch đối với hầu hết các dạng dung dịch tẩy gỉ do vậy ngăn cản hơi axit bay lên. Ngoài ra Gictane AAA không làm chậm quá trình tẩy gỉ.

- Nồng độ: Thêm 3 - 5 ml Gictane AAA cho mỗi lít dung dịch tẩy.