Lanthane Black 707 - COVENTYA

Giá: Liên hệ
 • Sản phẩm dựa trên cơ sở Cr III.
 • Tạo ra màng đen rõ nét trên lớp mạ kẽm kiềm.
 • Sử dụng cùng với FINIGARD sẽ đạt hiệu quả bảo vệ ăn mòn tốt nhất
 • Chống ăn mòn rỉ trắng cao cấp.
 • Đem lại hiệu quả cao cho mạ treo.
 • Tuổi thọ bể cao.
 • Điều kiện:
  • Lanthane Black 707 A: 90-150 ml/L
  • Lanthane Black 707 B: 100-200 ml/L
  • nhiệt độ: 28-35 0C
  • thời gian: 40-90 s
  • pH: 1.8-2.3