Hóa chất ức chế ăn mòn, chống bay hơi axit

Sử dụng chất chống bay hơi axit, chất ức chế ăn mòn nhằm bảo vệ sức khỏe của công nhân và kết quả ít bị ăn mòn hơn đối với các thiết bị xung quanh. Do khả năng làm giảm sức căng bề mặt nên chất chống bay hơi, chất ức chế ăn mòn sẽ giảm luợng axit tiêu hao do bay hơi, điều đó cũng có nghĩa là giảm chi phí tẩy gỉ.

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Gictane AAA

Giá: Liên hệ