Ecozy 529 - COVENTYA

Giá: Liên hệ
 • Ecozy 529 tạo lớp màng bảo vệ thu được trên kẽm là màu vàng - xanh hoặc hơi ánh kim theo điều kiện hoạt động. Eco-zy 529 đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về tính chống ăn mòn ngay cả sau khi bị sốc nhiệt ở 120-150 °C.
 • Sử dụng cho mạ kẽm quay và mạ kẽm treo.
 • Thành phần và điều kiện hoạt động:
  • Eco-zy 529: 60 - 100 ml/l
  • pH: 1,8 - 2,2
  • Nhiệt độ: 20 - 30 oC
  • Thời gian ngâm: 30 - 50 giây. Thời gian ngâm phụ thuộc vào sản phẩm và màu sắc yêu cầu.