Aquazinc 102

Giá: Liên hệ

- Loại phụ gia hệ nước cao cấp  chuyên dùng cho những sản phẩm chất lượng cao.

- Lớp mạ mịn, trắng sáng ,dễ thụ động màu.

- Hệ phụ gia không  sinh tạp chất do dầu phân hủy.

- Thành phần và điều kiện hoạt động:

   ZnCl2: 50 – 70 g/l

   NH4Cl: 200 - 250 g/l

   AQUAZINC 102R: 1 - 4 ml/l

   AQUAZINC 102M: 30 - 40 ml/l

   Nhiệt độ: 20 - 50 °C

   pH: 4.6 - 5 

   Mật độ dòng: 1 - 5 A/dm2